Attefallshus regler…

Den här posten har jag skrivit för er som har tänkt att skaffa ett attefallshus.

Intresset för attefallshus har varit stort sen regeringen tog beslutet att ändra attefallshus reglerna. 

Från och med den 1e Mars 2020 har riksdagen beslutat att utöka byggnadsarean för ett komplementbostadshus från 25 m2 till 30m2. 

Jag ska nu förklara vad det innebär, och ge min professionella åsikt för er som är sugna på att skaffa en attefallare.

Det första jag vill poängtera är att utökningen från 25 m2 till 30m2 gäller bara för “komplementbostadshus”, och vad är då ett  “komplementbostadshus”? Ett komplementbostadshus är en byggnad som man kan bor i permanent och kan hyra ut för permanent boende.

Om ni vill bygga ett attefallshus som ska användas som tex. “komplementbyggnad”; dvs. ett garage, förråd eller gäststuga, får man fortfarande bara bygga upp till 25m2 – lagen har alltså inte ändrats för dessa typer av attefallsbyggnader!

Varför har riksdagen ändrat Attefalls reglarna just för komplementbostäder? 

Just nu finns det en bostadsbrist i Sverige, som inspirerade de ursprungliga Attefalls reglerna 2014. Förväntningarna då var höga, många trodde att det skulle bli en “explosion” i byggandet av attefallshus, men så blev det inte. Den senaste utökningen har tagits fram för att vissa tror att en utökning till 30m2 ska lösa problemet och inspirera folk att bygga mer attefallshus. 

Min professionella åsikt är att storleken av attefallshuset inte är anledningen till att folk inte har byggt attefallare tidigare utan det handlar om processen! 

Om en person ska bygga ett attefallshus så måste en bygganmälan skickas in till respektive kommun för handläggning.  Även fast “bygganmälan” och “bygglov” låter annorlunda behöver man oftast förse med exakt likadana handlingar för båda. Detta innebär att man måste lägga ut mycket pengar på olika tjänster (som tex. Arkitektritningar, nybyggnadskartor, konstruktionsritningar, kontrollansvarig, tillgänglighetsutlåtande, energiberäkningar, handläggning, mm..) innan man kan ens tänka på att börja bygga.

Det är inte en omöjlig process men oftast en process som bara de med god ekonomi kan klara av… För många är det för dyrt.

För Er som vill bygga ett attefallshus eller behöver råd, kontakta gärna mig så gör jag mittbästa för att hjälpa till. Ni kan nå mig på 076 220 1000 eller skicka mail till info@mrritning.se

För Er som känner att ni inte är rätt läge för att bygga en attefallare – har ni tänkt på at skaffa ett mikrohus? Ett mikrohus kan vara en smart kompromiss för de som vill utöka sina ytor och undvika dyra avgifter kopplat till bygglov och bygganmälningar. För mer info kring Mikrohus, klicka på följande länk: https://mrritning.se/mikrohus/

På Boverket, som har som syfte att förklara Sveriges byggregler, kan man läsa om de senaste reglerna kring attefallshus (och förklaringar) klicka på följande länken; https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/