Inredningsarkitektur hos Engelska Gymnasiet.

11th December 2014 info@mrritning.com 0 Comments

MRA fick i uppdrag att designa om det inre av Engelska Gymnasiet. Byggnaden uppfördes på 1930-talet och har sedan öppnandet stått värd för en rad olika skolor. IEGS övertog byggnaderna 2008. Även om en del praktiska renoveringar hade genomförts före flytten var byggnaden i ett ganska ledset tillstånd. Inredningen i skolan hängde inte ihop och visade mer av de förändringar som byggnaden hade genomgått snarare än en genomtänkt designlösning. Uppdraget var enligt följande; Hög akademisk prestation, toppmodernt lärande, att utforma alla “negativa utrymmen ” och få dem ur skolmiljön och att återställa den ursprungliga charmen i byggnaden. Skolan är nu värd för 750 elever, och vad som är så speciellt med skolan är att den har ett eget hussystem, så att skapa en inredning som stödde skolans behov, funktionalitet och byggnadens karaktär var en mycket givande utmaning.

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *