Vi erbjuder en mängd olika arkitektoniska tjänster till privata och kommersiella kunder inom en rad olika branscher såsom; Kontor, Skolor, Bostäder, Sjukhus, Detaljhandeln, Entreprenader, hotell & restaurang industrin.

Alla designtjänster resulterar i skräddarsydda lösningar, som är specifika för kraven från våra kunder. Huvudtjänster omfattar bland annat; Arkitektur, Inredningsarkitektur, och Landskapsdesign.

Oavsett dina behov är vårt mål att tillhandahålla högkvalitativa hållbara lösningar som överträffar förväntningarna. 

Utöver våra designtjänster, erbjuder vi också en mängd olika konsulttjänster.

Inredningdesign  analys – att hjälpa dig markera sätt att förbättra befintliga inredningsmiljöer. Vi genomför en bred och detaljerad undersökning av anläggningen och dess verksamhet där varje aspekt granskas. Områden som inkluderas i granskningen är bland annat; Rumsplanering, flödesvägar, belysning, fixturer och inredning. Omhändertagande av lokaler kan vara svårt för den som är ansvarig. Genom att låta oss ta ansvar att inspektera dina anläggningar, kan vi se till att din arbetsmiljö är väl underhållen och ger dina anställda ett lyckligare, friskare och effektivare arbetsmiljö.

Genomförbarhets & användbarhetsstudier för byggnader – att hjälpa dig att hitta rätt byggnad för din blivande affärsverksamhet. 

Skolarkitekturundersökningar – detaljerad analys av skolmiljöer och arbetsprocesser.

Uppmätta arkitektoniska undersökningar – detaljerade ritningar av befintliga byggnader, skalenliga utformad.

Framtagande av design specifikationer – att hjälpa kunder förverkliga och dokumentera deras design behov på ett strukturerat dokument, som senare kan användas i anbudsprocesser.

Designpolicy undersökning och analys – att undersöka den nuvarande visuella skildringen av ett företag och ge professionella rekommendationer till förbättringar. En sådan analys kan omfatta områden såsom; arkitektur, inredning, förpackning, org, etc …

Design rapportering – Att ge aktuella rapporter om hur tillverkning eller byggnad fortskrider.

Alla de ovan angivna tjänster ger oss möjlighet att förse våra kunder med en detaljerad analys och en startpunkt för att förbättra markerade problem. Detta kan i sin tur leda till designförslag och renoveringsarbeten.